REGULAMIN KONKURSU „Wygraj dzbanek filtrujący Dafi. Konkurs świąteczny!”

 • Testoland
  Keymaster
  Testoland on #6681

  REGULAMIN KONKURSU

  „Wygraj dzbanek filtrujący Dafi. Konkurs świąteczny!”

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj dzbanek filtrujący Dafi. Konkurs świąteczny!” (dalej: Test).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizatorem Konkursu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Sikorskiego 60 lok. 13, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu testoland.pl (dalej: Organizator)
  4. Fundatorem Nagród jest marka Dafi (dalej: Fundator).
  5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 06 grudnia 2015 r. i trwa do dn. 20 grudnia 2015 r. (dalej: czas zgłaszania się)
  6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
  8. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu testoland.pl w wątku pod linkiem: >KONKURS

  § 2

  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Teście, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik)
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika do dnia 20 grudnia 2015 r. do godz. 23.59. następujących warunków::

  a. rejestracja i zalogowanie się w portalu testoland.pl

  b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe / dokończenie zdania, które brzmi: „Największą radość w czasie świąt Bożego Narodzenia sprawia mi …”

  c. wpisanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu w wątku konkursowym  >KONKURS

  1. Uczestnik Konkursu może dodać więcej niż jedno Zgłoszenie (więcej niż jeden komentarz) jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko raz.
  2. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści.
  3. Odpowiedzi udzielane w wątku konkursowym nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  4. Zgłoszenia zawierające treści, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem będą automatycznie odrzucane.
  5. Zgłoszenia będą moderowane przez Organizatora.
  6. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Konkursu.
  8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  9. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

  § 3

  ROZWIĄZANIE KONKURSU

  1. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dn. 24 grudnia 2015 r.
  2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu Organizator wybierze 3 osoby, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
  4. W celu przekazania nagrody laureat zostanie poproszony o zgłoszenie się do redakcji na adres kontakt@testoland.pl
  5. W przypadku nie zgłoszenia się i nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana jednorazowo kolejnej osobie z listy rezerwowej.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się kolejnej osoby w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników prawo do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na dalsze promocje organizowane w portalu.
  7. Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody laureat powinien posłużyć się tym samym adresem e-mail, który podał przy rejestracji.

  § 4

  NAGRODY

  1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody – dzbanki filtrujące Dafi Astra Unimax 3,0 L LED (kolor otrzymanego dzbanka losowy)
  1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody
  2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.
  3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
  4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie do 31 grudnia 2015 r.
  5. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niewłaściwe lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.
  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.
  2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania Konkursu o 7 dni jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.
  3. W przypadku ewentualnych problemów technicznych zaistniałych w okresie trwania Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do jego przerwania i przeprowadzenia w innym terminie.
  4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adresem e-mail redakcja@kosmeland.pl lub kontakt@testoland.pl

Wyświetla 1 post (z 1 łącznie)

Musisz być zalogowanym aby pisać na forum

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij