REGULAMIN KONKURSU „Konkurs antycellulitowy. 10 zestawów od Eveline czeka! „

 • Testoland
  Keymaster
  Testoland on #8479

  REGULAMIN KONKURSU

  „Konkurs antycellulitowy. 10 zestawów od Eveline czeka!„

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs antycellulitowy. 10 zestawów od Eveline czeka! ” (dalej: Test).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizatorem Konkursu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Sikorskiego 60 lok. 13, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu testoland.pl (dalej: Organizator)
  4. Fundatorem Nagród jest marka Eveline Cosmetics (dalej: Fundator).
  5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 08 kwietnia 2016 r. i trwa do dn. 22 kwietnia 2016 r. (dalej: czas zgłaszania się)
  6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.
  8. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu testoland.pl w wątku pod linkiem: >KONKURS EVELINE

  § 2

  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik)
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 23.59. następujących warunków::

  a. rejestracja i zalogowanie się w portalu testoland.pl

  b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe / dokończenie zdania, które brzmi: „Dlaczego warto pozbyć się cellulitu?”

  c. wpisanie odpowiedzi konkursowej w komentarzu w wątku konkursowym  >KONKURS EVELINE

  1. Uczestnik Konkursu może dodać więcej niż jedno Zgłoszenie (więcej niż jeden komentarz) jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko raz.
  2. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści.
  3. Odpowiedzi udzielane w wątku konkursowym nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  4. Zgłoszenia zawierające treści, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem będą automatycznie odrzucane.
  5. Zgłoszenia będą moderowane przez Organizatora.
  6. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Konkursu.
  8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  9. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

  § 3

  ROZWIĄZANIE KONKURSU

  1. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dn. 29 kwietnia 2016 r.
  2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu Organizator wybierze 10 osób, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
  4. W celu przekazania nagrody redakcja portalu testoland.pl skontaktuje się z laureatami za pomocą wiadomości e-mail. E-mail będzie zawierał prośbę o podanie danych niezbędnych do nadania wysyłki, które zostaną użyte wyłącznie do tego celu.

  5. W przypadku nie zgłoszenia się i nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana jednorazowo kolejnej osobie z listy rezerwowej.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się kolejnej osoby w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników prawo do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na dalsze promocje organizowane w portalu.
  7. Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody laureat powinien posłużyć się tym samym adresem e-mail, który podał przy rejestracji i na który została wysłana wiadomość o wygranej.

  § 4

  NAGRODY

  1. W Konkursie przyznanych zostanie 10 nagród – 10 zestawów Slimów od Eveline Cosmetics, a w każdym z nich:1. Skoncentrowane Serum Antycellulitowe Mezoterapia&Ultradźwieki Slim Extreme 4D

   2.Złoty Peeling-Masaż Drenujący z kofeiną Slim Extreme 4D

   3. Intensywne Serum powiększające i Poprawiające Strukturę Biustu Mezo Push-Up Slim Extreme 4D

   4.Serum intensywnie Wyszczuplające+Ujędrniające Antycellulit Slim Extreme 3D

  1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody
  2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.
  3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
  4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Fundatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie do 6 maja 2016 r.
  5. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niewłaściwe lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.
  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.
  2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania Konkursu o 7 dni jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.
  3. W przypadku ewentualnych problemów technicznych zaistniałych w okresie trwania Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do jego przerwania i przeprowadzenia w innym terminie.
  4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adresem e-mail redakcja@kosmeland.pl lub kontakt@testoland.pl

Wyświetla 1 post (z 1 łącznie)

Musisz być zalogowanym aby pisać na forum

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close