REGULAMIN KONKURSU / TESTOWANIA „Testowanie z tulaszek.pl!”

 • Testoland
  Keymaster
  Testoland on #6563

  REGULAMIN KONKURSU / TESTOWANIA

  „Testowanie z tulaszek.pl!”

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Testowanie z tulaszek.pl!” (dalej: Konkurs).
  2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Organizatorem Konkursu jest Klaudia Matlachowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PUBLITO Klaudia Matlachowska; NIP: 6462714205; REGON: 243629586; Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Władysława Sikorskiego 60 lok. 13, 43-100 Tychy – właściciel i redaktor prowadząca portalu testoland.pl (dalej: Organizator)
  4. Fundatorem Nagród jest właściciel sklepu internetowego Tulaszek.pl (dalej: Fundator).
  5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozpoczyna się dn. 27 listopada 2015 r. i trwa do dn. 11 grudnia 2015 r. (dalej: czas zgłaszania się)
  6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora oraz

   członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

  8. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u portalu testoland.pl pod adresem: https://www.facebook.com/testolandpl Strona konkursu: https://www.facebook.com/testolandpl/photos/a.1483767978578540.1073741828.1483388195283185/1657924987829504/?type=3&theater

  § 2

  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu określa się osobę, która dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik)
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 23.59. następującego warunku:
  • udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Który z tych produktów chcesz testować i dlaczego?”, wpisanie odpowiedzi w komentarzu pod grafiką konkursową na stronie konkursowej (link). Do zgłoszenia konkursowego można dołączać zdjęcia.
  • pytanie konkursowe odnosi się do produktów:

  * Kocyk ColorStories – tkany CottonClassic Jasny Szary

  http://tulaszek.pl/pl/p/Kocyk-ColorStories-tkany-CottonClassic-Jasny-Szary/364

  * Poduszka “HELLO”

  http://tulaszek.pl/pl/p/Poduszka-HELLO/253

  1. Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie.
  2. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza, że jest wyłącznym autorem przesłanych treści bądź zdjęć.
  3. Odpowiedzi udzielane w Konkursie nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  4. Zgłoszenia zawierające treści i zdjęcia, których Uczestnik Konkursu nie jest autorem będą automatycznie odrzucane.
  5. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail, nick uzyskanych w związku z organizacją Konkursu. Organizator zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe Uczestnika jedynie na potrzeby niniejszego Konkursu.
  7. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  8. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.

  § 3

  ROZWIĄZANIE KONKURSU

  1. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dn.15 grudnia 2015 r.
  2. Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu Organizator wybierze 2 osoby, które jego zdaniem w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonały zadanie konkursowe.
  3. Lista laureatów zostanie opublikowana na fan page testoland.pl https://www.facebook.com/testolandpl do dnia 15 grudnia 2015 r.
  4. W celu przekazania nagrody laureat poproszony o zgłoszenie się do Organizatora.
  5. W przypadku nie zgłoszenia się i nie podania przez laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody w terminie 3 dni od dnia opublikowania listy laureatów, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie z listy rezerwowej.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się kolejnej osoby w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników prawo do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na dalsze promocje organizowane w portalu.
  7. Wysyłając dane niezbędne do wysyłki nagrody laureat powinien posłużyć się prywatną skrzynką swojego konta na Facebooku.

  § 4

  NAGRODY I TESTOWANIE PRODUKTÓW

  1. W konkursie przyznane zostaną 2 nagrody – produkty do testowania. Są nimi:

  * Kocyk ColorStories – tkany CottonClassic Jasny Szary

  http://tulaszek.pl/pl/p/Kocyk-ColorStories-tkany-CottonClassic-Jasny-Szary/364

  * Poduszka “HELLO”

  http://tulaszek.pl/pl/p/Poduszka-HELLO/253

  1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody
  2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną lub wymiany na jej równowartość pieniężną.
  3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
  4. Nagrody zostaną wysłane na koszt Fundatora pocztą/kurierem, na podany przez laureata adres, w terminie do 22 grudnia 2015 r.
  5. Laureat, który otrzymał Nagrodę – produkt do testowania zobowiązany jest do wystawienia opinii na jego temat w formie pisemnej oraz zdjęciowej.
  6. Opinie na temat Nagród – produktów do testowania powinny być dostarczone do 05 stycznia 2016 r. na adres: kontakt@testoland.pl z dopiskiem „Opinia tulaszek.pl”
  7. Opinie mogą zostać wykorzystane do promocji testowanych produktów, a wysyłając opinię autor zgadza się na jej rozpowszechnianie łącznie ze zdjęciami.
  8. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

   

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

  b)zgłoszenia niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego w regulaminie terminu.

  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników konkursu.
  2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu trwania konkursu jeśli ilość Uczestników nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia.
  3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzoya, administrowany i związany z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz że dostarczasz informacje organizatorowi konkursu, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane wyłącznie do jego przeprowadzenia
  4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adresem e-mail redakcja@kosmeland.pl lub kontakt@testoland.pl

Wyświetla 1 post (z 1 łącznie)

Musisz być zalogowanym aby pisać na forum

Konkursy

Facebook

Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam na tej witrynie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj — w tym samym miejscu dowiesz się więcej na ten temat. Chcę wiedzieć więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close